Zeevaartkeuring

ZEEVAARTKEURING

(exclusief aanvullende onderzoeken)

De zeevaart- of binnenvaartkeuring is een 2-jaarlijkse wettelijk verplichte keuring voor zeevarenden (onder de 18 jaar en boven de 65 jaarlijks). Deze keuring vindt plaats volgens de richtlijnen van de inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen Verkeer en Waterstaat).

De zeevarenden mag geen aandoening onder de leden hebben die tot problemen kunnen leiden aan boord wanneer er geen medisch hulp voorhanden is. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de eisen die gelden voor bemanningsleden die wacht- en uitkijkfuncties hebben en zij die deze taken niet hebben.

De keuring bestaat uit;

  • Een vragenlijst, vooraf in te vullen door de keurling.
  • Visustest (gezichtsvermogen veraf, dichtbij en het zien van kleuren).
  • Audiometrie.
  • Een volledig lichamelijk onderzoek.
  • Een urineonderzoek. De urine wordt getest op de aanwezigheid van eiwit, suiker en bloed.

Zeevarenden die uit gebieden afkomstig zijn waar tuberculose voorkomt, moeten als extra onderzoek een röntgenfoto laten maken als onderdeel van de keuring. Mocht u daar twijfel over hebben, neem dan voorafgaand aan de keuring contact met ons op.

CareworX Arbo & HR

Hoe vraagt u een keuring aan

U bereikt ons per mail, keuringen@careworx-arbo.nl of telefonisch via 0255 522516 voor het maken van een afspraak voor de keuring. U ontvangt van ons een bevestiging en het vooraf in te vullen formulier. Groepskeuringen zijn in overleg mogelijk.

De keuring zelf

Voor de keuring moet de keurling zich legitimeren met een paspoort, ID kaart of rijbewijs. De bedrijfsarts bespreekt met de keurling de antwoorden op de vragenlijst en, indien van toepassing, de meegebrachte medicatie. De keurling ontvangt aan het einde van het onderzoek de resultaten