Binnenvaartkeuring

Binnenvaartkeuring

Medewerkers in de binnenvaart mogen geen aandoening onder de leden hebben die tot problemen kunnen leiden aan boord. De binnenvaartkeuring vindt plaats volgens de richtlijnen van de inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen Verkeer en Waterstaat).

Bij de aanvraag van een groot vaarbewijs of Rijnpatent (stuurman, schipper), dienstboekje (matroos) of klein vaarbewijs (kleine bedrijfsmatige vaart, pleziervaart), moeten kandidaten een geneeskundige verklaring binnenvaart kunnen tonen waaruit blijkt dat zij voldoen aan de keuringseisen. Houders van een groot vaarbewijs, Rijnpatent, dienstboekje of klein vaarbewijs moeten allen voldoen aan dezelfde keuringseisen voor de binnenvaart.

De keuring bestaat uit

  • Een vragenlijst, vooraf in te vullen door de keurling.
  • Visustest (gezichtsvermogen veraf, dichtbij en het zien van kleuren).
  • Audiometrie
  • Een volledig lichamelijk onderzoek
  • Een urineonderzoek. De urine wordt getest op de aanwezigheid van eiwit, suiker en bloed.

Geldigheidstermijn

De keuringsfrequentie is afhankelijk van de geldigheid van het vaarbewijs. Rijnpatent en groot vaarbewijs: een keuring is vereist bij de eerste aanvraag van patent of vaarbewijs.

Vanaf 50ejaar moet om de 5 jaar worden gekeurd en vanaf 65e jaar ieder jaar; klein vaarbewijs: een keuring is vereist bij de eerste aanvraag dit vaarbewijs. Vanaf het 65ejaar moet om de 3 jaar worden gekeurd.

CareworX Arbo & HR

Hoe vraagt u een keuring aan

U bereikt ons per mail, keuringen@careworx-arbo.nl of telefonisch via 0255 522516 voor het maken van een afspraak voor de keuring. U ontvangt van ons een bevestiging en het vooraf in te vullen formulier. Groepskeuringen zijn in overleg mogelijk.