Basiskeuring bodemsanering

BASISKEURING

BODEMSANERING

Basiskeuring bodemsanering helpt gezondheidsschade tijdig signaleren

Mensen die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond, bijvoorbeeld bij bodemsanering, hebben een verhoogd risico op gezondheidsschade. Het doel van een Basiskeuring bodemsanering is het tijdig signaleren van mogelijke gezondheidsschade en het beoordelen van de geschiktheid van de werknemer voor deze werkzaamheden.

De keuring bestaat uit:

  • gesprek met de arts/anamnese
  • bloedonderzoek
  • lichamelijk onderzoek
  • audiogram
  • visusonderzoek
  • ECG
  • longfunctietest
  • urineonderzoek
CareworX Arbo & HR

Hoe vraagt u een keuring aan

U bereikt ons per mail, keuringen@careworx-arbo.nl of telefonisch via 0255 522516 voor het maken van een afspraak voor de keuring. U ontvangt van ons een bevestiging en het vooraf in te vullen formulier.