CareworX Arbo & HR regelt zorg
in de ruimste zin van het woord ‘Care’

‘Tijdwinst’
Duidelijke antwoorden op verzuimvraagstukken, georganiseerde diagnostiek en goede opvolging hebben tijdwinst als resultaat. Wij houden van opschieten.

CareworX Arbo & HR

Arbodienstverlening

op maat

in de Randstad

CareworX Arbo & HR is een onafhankelijk Arbodienst, met nauwe samenwerking met het  (para)medisch interventiecentrum in Velsen Zuid en Wassenaar. Onze hoofdvestiging is in het centraal gelegen Rabobank IJmond Stadion in Velsen Zuid.

Wij verzorgen behandelingen in Heerhugowaard, Velsen Zuid en Wassenaar en onze bedrijfsartsen houden spreekuren vanuit onze locaties in Velsen Zuid, Wassenaar en Zaandam. Wij verzorgen huisbezoeken in een straal van 25 kilometer rondom onze locaties.

Onze bedrijfsartsen, therapeuten en re-integratieconsulenten hebben reeds jarenlang kennis van het werkveld, de installatietechniek. Hierdoor kunnen zij heel gericht de juiste interventies inzetten.

Onze professionals werken samen met specialisten in ziekenhuizen en praktijken uit de regio. Hierdoor kunnen wij wachttijden bekorten, gerichte behandelingen inzetten en nauwkeurige aanbevelingen geven.

Onze kracht ligt in het snel inzetten van zorgtrajecten en het vroegtijdig schakelen in het verzuimproces. Behandelingen kunnen direct in de interventiecentra worden opgestart. Zónder wachtlijsten! Uiteraard zijn de medewerkers vrij om een eigen behandelaar te kiezen.

CareworX Arbo & HR draagt zorg voor arbeidsgerelateerde zorg in multidisciplinaire teams waardoor de werknemer op de meest effectieve manier fit en duurzaam inzetbaar is. CareworX Arbo & HR onderhoudt hiervoor een netwerk van organisatiedeskundigen, arbeidsdeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, casemanagers, mediators, arbeidspsychologen, (orthopedisch) specialisten, re-integratiebedrijven, coaches voorwerknemer of werkgever etc.

CareworX Arbo & HR

regelt zorg in de ruimste zin

van het woord ‘Care’

Careworx Arbo & HR
48/24

Binnen 48 uur interventie én binnen 24 uur een terugkoppeling met gericht advies met daarin een helder en onderbouwd advies door bedrijfsarts, de re-integratieconsulent, coach of behandelaar over re-integratie mogelijkheden en belastbaarheid van de medewerker.

Ontzorgen

Re-integratie en verzuimbegeleiding is een samenwerking tussen werknemer werkgever, waarbij ons advies, ondersteuning en procesbegeleiding, de betrokkenen ontzorgen.

Gezondheid

De gezondheid van de medewerkers is belangrijker dan wat dan ook.
Dankzij een nauwkeurige diagnose, wordt de uitkomst van de behandeling in tijd en resultaat snel duidelijk.

Privacy

De privacy van u en uw medewerkers zijn bij alle interventies gewaarborgd.

CareworX Arbo & HR

Keuringen

In onze interventiecentra, of bij ú op locatie, kunnen wij de gezondheidskundige onderzoeken en keuringen, alsmede beroepskeuringen uitvoeren: PMO/PAGO, Zeevaartkeuringen, Binnenvaartkeuring, Keuring groot rijbewijs, Keuring taxi pas, Basiskeuring bodemsanering en Belastbaarheidsonderzoeken